ไอดีพระ IDPra.com


แหล่งรวมพระมีใบรับประกัน รายแรก และมากที่สุดในโลก

ข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่

เนื่องด้วยได้มีการ จัดตั้งกลุ่ม ชมรม สถาบัน หรืออะไรตามที่จะเรียก และได้มีการออกใบรับรองพระ ของสถาบันต่างๆ บางครั้งเกิดการสับสน และอาจมีมิจฉาชีพ ทำการปลอมใบรับรองเพื่อหลอกขายให้กับลูกค้า หรือ พระที่มีหมายเลขกำกับ มาลงทะเบียนไว้เพื่อป้องกันการสูญหาย ป้องกันมิจฉาชีพเอาไปแอบอ้างขาย ในเว็บไชต์ต่างๆ หรือแสดงตัวตนเป็นเจ้าของและการเปลี่ยนมือ
ดังนั้นแนนวความคิด ไอดีพระ คือรวบรวม ใบเซอร์ ต่างๆ ไม่จำกัดสถาบัน และพระที่ยังไม่มีใบรับรองมาลงในฐานข้อมูล BIGDATA เพื่อเป็นทำเนียบ ให้สมาชิกและ ผู้ที่สนใจได้ใช้ประโยชน์